NDB-EPC - Kerpelstraat 8 - 9472 Iddergem

0475/24.51.51 - info@ndb-epc.be

BTW BE 0897.535.654

EPC-certificaat

Een Energieprestatiecertificaat zorgt er voor dat de consument in een enkele oogopslag informatie krijgt over het energieverbruik van een woning. Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om te letten op het energieverbruik, aangezien deze kosten van huis tot huis sterk kunnen verschillen.

De consument kan echter niet inschatten hoe het met de energiekwaliteit van de woning gesteld is. Daarom bestaat er nu sinds kort het Energieprestatiecertificaat. Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertficaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen.

Op 1 januari 2009 geldt dit ook voor huurwoningen. Een belangstellende kan het EPC vervolgens meenemen in de beslissing om de woning te kopen of te huren. Wanneer u verhuist dient u het EPC door te geven aan de volgende bewoner van uw woning.

Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Daarna zal er een nieuwe meting plaatsvinden en daaropvolgend een nieuw label aangemaakt worden.


Klik hier om een prijsofferte aan te vragen

Vaak gestelde vragen

Moet een onbewoonbaar verklaarde woning ook een EPC hebben als het verkocht wordt?

Voorlopig is dit nog wel verplicht, maar dit werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies tot wijziging. Men wil geen verplichting meer opleggen voor verkoop van residentiële gebouwen die door de burgemeester onbewoonbaar verklaard werden. Verwacht wordt dat er tegen het einde van 2008 de definitieve beslissing genomen wordt hierover.

Moet ik voor de verhuring van mijn vakantiewoning of appartement (bijvoorbeeld aan zee) ook een EPC hebben?

De Vlaamse Regering heeft principieel beslist dat een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden enkel dient opgemaakt te worden:

 • in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden.
 • in het geval van woninghuur (woninghuur is van toepassing op een woning die voor de huurder zijn hoofdverblijfplaats is).

Belangrijk!! Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.Deze wijziging ligt voor advies bij de Raad van State. Een definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen het einde van het jaar 2008.

Wat moet ik doen als ik een EPC wil laten opmaken, maar niet tijdig een energiedeskundige type A vind die tijd heeft om een EPC te komen opmaken?

In dat geval moet u een aantal documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat u inspanningen geleverd hebt om in orde te zijn met de regelgeving (bijvoorbeeld e-mails, contactgegevens, prijsaanvragen,...).

Is het EPC dat bij nieuwbouw afgeleverd wordt, hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoopenverhuur van bestaande woningen?

Neen. Het EPC bij nieuwbouw en grote verbouwingen bevat andere gegevens dan het EPC bij verkoop en verhuur. Ook het uitzicht is anders: EPC dat afgeleverd wordt bij nieuwbouw en verbouwing geeft het E-peil van de woning weer op een schaal van 1 tot 100 (in plaats van een ander kengetal) én bevat geen foto.

Belangrijk! Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw en verbouwingen kan wel gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de (nieuwgebouwde of verbouwde) woning. In dit geval moet u geen nieuw EPC laten opmaken, als het EPC nog geldig is.

Als u dus een EPC voor nieuwbouw gekregen hebt, dan kan u dat EPC ook gebruiken wannneer u uw woning later wil verhuren of verkopen (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar). In dit geval moet u geen nieuw EPC laten opmaken.

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?

Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe gemakkelijker de energiedeskundige het EPC kan opmaken.

Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten, maar het maakt het werk van de energiedeskundige gemakkelijker.

De energiescore zal bovendien correcter zijn wanneer de energiedeskundige de exacte waarden van deze documenten kan overnemen.

 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • de EPB-aangifte (als u er een hebt)
 • standaardlastenboek sociale huisvestingsmaatschappij (indien van toepassing)
 • subsidieaanvragen Vlaamse overheid
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen en van verwarmingsinstallatie
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 • 'as built'-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect oorspronkelijk ontworpen had.
 • vaststellingen uit werfverslage
 • foto's die genomen werden tijdens het bouwproces

Kan ik het EPC aftrekken van mijn belastingen?

Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingsaangifte.

Kan ik mijn huis toch verkopen als ik geen EPC heb?

Ja. U kan als verkoper wel een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), wanneer u geen EPC hebt. De boete bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Wat is het verschil tussen het EPC en het energieaudit ?

Het EPC : wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A ; is verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning ; kan niet worden ingebracht in uw belastingsaangifte.

De energieaudit : wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B ; is niet verplicht, maar kan vrijwillig uitgevoerd worden ; kan wel worden ingebracht in uw belastingsaangifte ; is duurder dan het EPC ; bevat een grondige doorlichting van de woning.

Mag de kostprijs van het PC worden doorgerekend aan de huurder?

De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op. Als huurder zal u zich moeten wenden tot de eigenaar van de woning.

Hoe gebeurt de inspectie voor de opmaak van het EPC concreet?

De energiedeskundige komt ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar : het dak, de muren, de vloer , de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ...

Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.